Pengajian Islam Anda Bermula Di AlHaddad

Di sini, kami menawarkan Program Pendidikan Islam yang berstruktur serta kursus-kursus jangka pendek, seperti Kursus Solat, Talaqqi Al-Quran Bersanad, Kursus Bahasa Arab, Belajar Dari Asas Al-Quran, Tajwid Interaktif Bermodul, Kursus Imam & Bilal  serta banyak lagi.